Ressurser

På denne siden finner du flere ressurser for å lære om transhumans: prosjektresultatene, en ordliste med transhumans-terminologi og mange andre ressurser som prosjektheftet, interessante artikler og publikasjoner.

Brosjyre

Brosjyren introduserer prosjektet, involverte institusjoner, mål og potensielle resultater. Du er velkommen til å distribuere brosjyren og kontakte prosjektpartnerne for mer informasjon.

Factsheets

Regrowth factsheet

Training in Italy

Wolves factsheet

Wool factsheet

Prosjektresultater

E-REFERANSEBOK

gir følgende spesifikke innhold a) 9 nasjonale rapporter om den nåværende situasjonen for transhumans (Tyskland, Hellas, Frankrike, Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Slovakia, Spania), b) 1 Sammendragsrapport utvidet med informasjon om situasjonen i Europa generelt, samt om historien og utviklingen av transhumans, c) e-ordliste som inneholder 25 definisjoner av emnerelaterte nøkkelbegreper for å forbedre kommunikasjonen mellom ulike språk og kulturer. Den gir en oversettelse av begrepene til 10 språk

Casestudier

av case-studier som viser gode eksempler fra vellykket utøvelse av transhumans. Konkrete resultater presenteres gjennom 21 casestudier fra 9 europeiske land (Østerrike, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Norge, Slovakia, Spania)

OPPLÆRINGSRESSURSER PÅ NETT

for utøvere av transhumans som vil være tilgjengelig gratis for selvstudier. Opplæringsmaterialet vil bestå av følgende ressurser: a) generell informasjon om transhumans i forskjellige land. b) database med casestudier av mønsterpraksis, c) opplæringsmoduler.

*Kommer snart

Last ned prosjektrapportene

Nasjonale rapporter*

Sammendrags-
rapport

*Dette resultatet finnes bare på den engelske versjonen av nettsiden.