Personvernerklæring

Hos TRANSFARM tar vi vernet av dine personopplysninger svært alvorlig. Vårt formål er å beskytte dataene du du gir oss og å overholde gjeldende regelverk for beskyttelse av personopplysninger.

I samsvar med loven 3/2018 av 5. desember om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter som implementerer forordning (EU) 2016/679, informerer vi deg om følgende når det gjelder våre retningslinjer for personvern og databeskyttelse:

Hvem er ansvarlig for behandling av opplysningene dine?

Organisasjonen som er ansvarlig for dine data er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Dette er en institusjon lokalisert i Ås, Norge.

Adresse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Postboks 5003, NO-1432 Ås, Norge.

Telefon

+47 67 23 00 00

E-postadresse

Hva er hensikten med behandlingen?

 • For å svare på forespørsler, klager og hendelser som overføres via våre kontaktkanaler som er innlemmet på nettstedet.
 • For å forstå oppførselen til brukeren av nettstedet for å oppdage mulige dataangrep på vårt nett.
 • Overholde juridiske forpliktelser som er direkte gjeldende for oss og som regulerer vår aktivitet.
 • For å beskytte og utøve våre rettigheter eller svare på klager av noe slag.
 • Innsending av nyhetsbrev om varene eller tjenestene som utgjør aktiviteten til den ansvarlige personen, eller nyheter knyttet til hans aktivitet.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dataene dine er samtykke fra den registrerte under artikkel 6.1 a) i forordningen, samt den legitime interessen til den behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 6.1 f) i forordningen.

Dataene vi ber om fra deg er tilstrekkelige, relevante og strengt nødvendige, og du er ikke i noe tilfelle forpliktet til å gi dem til oss, men mangefull informasjon kan påvirke formålet med tjenesten eller umuligheten av å tilby den.

Hvor lenge beholder vi dataene dine?

Dine data vil bli oppbevart i den tiden som kreves for riktig levering av tjenesten som tilbys, samt for å oppfylle ansvaret som kan oppstå fra det og eventuelle andre juridiske krav.

Hvem vil motta dataene dine?

Under behandlingen av dataene dine kan Norges miljø- og biovitenskapelige universitet dele dataene dine med:

On Projects Advising SL, som tjenesteleverandører for webadministrasjon og vedlikehold.

Hvilke rettigheter har jeg?

 • Rett til innsyn: Retten til å få bekreftelse på om personopplysninger blir behandlet, samt rett til innsyn i slike data.
 • Rett til korrigering av personopplysninger.
 • Rett til sletting.
 • Rett til å begrense behandlingen.
 • Rett til dataportabilitet.
 • Rett til å protestere: Retten til å motsette seg at data blir behandlet.

Den behandlingsansvarlige beholder retten til å begrense rettighetene fastsatt i artikkel 23 i EU-forordningen, dersom slik begrensning er gitt for å ivareta, særlig grunnleggende rettigheter og friheter, og er et nødvendig og forholdsmessig tiltak.

Hvor kan jeg klage?

Hvis en berørt part mener at dataene deres ikke blir behandlet korrekt, kan de sende klagene sine til følgende e-postadresse; kerstin.potthoff@nmbu.no.

Den registrerte erklærer å ha tilegnet seg all denne informasjonen.