TRANSFARM

Yrkesutdanning og opplæring for utøvere av transhumans

TRANSFARM-prosjektet

TRANSFARM er et europeisk prosjekt som tar sikte på å utvikle opplæringsmateriell for utøvere av transhumans, inkludert de som ønsker å starte med transhumans eller utvikle virksomheten sin. Samtidig ønsker prosjektet å øke bevisstheten om eksistensen av transhumans og dens fordeler. Opplæringsmateriellet er tilgjengelig på nett, gratis og på forskjellige språk. Prosjektet involverer syv ulike organisasjoner fra Belgia, Tyskland, Hellas, Norge, Slovakia og Spania. Det er medfinansiert gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+.

Hva er transhumans?

Transhumans er en form for husdyrhold med en regelmessig, sesongmessig og syklisk forflytning av husdyr over lengre avstander (spesielt sauer, kyr og geiter, men også hester, esler og rein) ledsaget av mennesker mellom forskjellige geografiske, noen ganger også forskjellige klimatiske regioner langs fastsatte ruter, som varer i flere måneder. Transhumans har faste vintergårder. Transhumans er knyttet til permanente bygninger av forskjellige typer for de forskjellige stedene som brukes under kjøringen. Vi skiller mellom tre former: vertikal, horisontal og urban transhumans.
Transhumans skiller seg fra nomadisme og fra halvnomadisme.

Hvorfor transhumans?

Transhumans kan ikke bare betraktes som en bærekraftig forvaltning av arealer og ressurser. Transhumans kan også svare på presserende samfunnsutfordringer: Å gjeninnføre tradisjonell landbrukspraksis og /eller gamle raser kan bidra til å tilpasse landbruket til pågående klimaendringer. Reintroduksjon av gamle husdyrraser tilfører et viktig genforråd. Transhumans kan bidra i Europas grønne giv (European Green Deal) siden produksjon av lokalmat bidrar til å redusere landbruket’s CO2 utslipp og svarer på samfunnets etterspørsel etter lokalprodusert mat av høy kvalitet. Transhumans kan bidra til valorisering av rurale områder og til å stoppe trenden med fraflytting ved å tilby jobbalternativer.

Andre positive effekter inkluderer økt biologisk mangfold (f.eks. habitater for pollinatorer), vannkvalitet og fruktbarhet i jord, bevaring av kulturarv inkludert taus kunnskap om landbrukspraksis og lokale matprodukter, og forming av kulturlandskap som gjenspeiler historie, fellesskap og tilhørighet og som mange anser som attraktive.

Målene med TRANSFARM

Å informere

om dagens situasjon for transhumans i partnerlandene, inkludert informasjon om typer og omfang av praksis og resultater, støtteordninger for transhumans og spesifikk kunnskap som er nødvendig for utøvere av transhumans.

Å dele

mønsterpraksis som formidler vellykkede erfaringer fra utøvere av transhumans, for å oppmuntre til lignende initiativer i andre sammenhenger.

Å lære opp

utøvere av transhumans gjennom nettressurser for selvstudier.

Hvem står bak prosjektet?

Alle TRANSFARM-partnere er svært aktive innen bærekraftig utvikling i rurale områder og landskap. Konsortiet involverer 7 forskjellige organisasjoner. Du kan se detaljert informasjon nedenfor.

Prosjektet er støttet av tre assosierte partnere (The Polish Farm Advisory and Training Centre non-profit Sp. z o. o.; Norsk institutt for bioøkonomi; og VetAgroSup, fra Frankrike) som tilfører nye geografiske regioner der transhumans praktiseres og støtter partnerne ved å bidra med tilleggsdata om transhumans.

Vil du kontakte oss?