Adatvédelmi irányelvek

A TRANSFARM-nál nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Célunk az Ön által megadott adatok magánéletének védelme, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozás betartása.

Az (EU) 2016/679 rendeletet átültető, a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garanciájáról szóló, december 5-i 3/2018. törvénynek megfelelően adatvédelmi és adatvédelmi szabályzatunkról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Ki az adatkezelő az Ön adatainak feldolgozásában?

Az Ön adataiért felelős szervezet a Norvég Élettudományi Egyetem. Ez egy intézmény a norvégiai Åsben található.

Cím

Norwegian University of Life Sciences, P.O. Box 5003, NO-1432 Ås, Norvégia

Telefon

+47 67 23 00 00

Email kapcsolat

Mi a kezelés célja?

 • A weboldalon található kapcsolatfelvételi csatornáinkon keresztül továbbított kérésekre, panaszokra és eseményekre válaszolni.
 • Megérteni a navigátor viselkedését a weben annak érdekében, hogy észleljük a webünket érő lehetséges számítógépes támadásokat.
 • A ránk közvetlenül vonatkozó, tevékenységünket szabályozó törvényi kötelezettségek betartása.
 • Jogaink védelme és gyakorlása, vagy bármilyen panasz megválaszolása.
 • Hírlevél küldése a felelős személy tevékenységét alkotó árukról vagy szolgáltatásokról, illetve a tevékenységével kapcsolatos hírekről.

Mi a kezelés jogalapja?

Az Ön adatai kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a Rendelet 6.1 cikkének a) pontja szerint, valamint az adatkezelőnek a Rendelet 6.1 cikkének f) pontja szerinti jogos érdeke.

Az Öntől kért adatok megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és semmilyen esetben sem köteles azokat részünkre megadni, de ezek közlésének elmulasztása hatással lehet a szolgáltatás céljára vagy annak ellehetetlenítésére.

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Az Ön adatait a kínált szolgáltatás megfelelő nyújtásához, valamint az abból esetlegesen adódó kötelezettségek és egyéb jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk.

Mely címzettek kapják meg az Ön adatait?

Az Ön adatainak feldolgozása során a Norvég Élettudományi Egyetem megoszthatja adatait a következőkkel:

On Projects Advising SL, mint webmenedzsment és karbantartási szolgáltatók.

Mik a jogaim?

 • Hozzáférés joga: joga van megerősítést kérni arról, hogy személyes adatok kezelése folyamatban van-e, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférés joga.
 • Személyes adatok helyesbítéséhez való jog.
 • Törlési jog.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.
 • Tiltakozáshoz való jog: az adatkezelés elleni tiltakozás joga.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy korlátozza az EU rendelet 23. cikkében foglalt jogait, ha a korlátozásról különösen az alapvető jogok és szabadságok védelme érdekében kerül sor, és az szükséges és arányos intézkedés.

Hol tehetek panaszt?

Ha bármely érdekelt fél úgy ítéli meg, hogy adatait nem megfelelően kezelik, panaszát az alábbi e-mail címre küldheti el; kerstin.potthoff@nmbu.no.

Az érintett kijelenti, hogy mindezen információkat megszerezte.