Zdroje

Na tejto stránke nájdete niekoľko zdrojov pre vzdelávanie o transhumancii: výsledky projektu, slovník terminológie o transhumancii a mnoho ďalších zdrojov, ako je projektový leták, zaujímavé články a publikácie.

Leták

Leták predstavuje projekt, zapojené inštitúcie, ciele a očakávané výsledky. Ste vítaní rozširovať leták a kontaktovať partnerov projektu.

Factsheets

Regrowth factsheet

Training in Italy

Wolves factsheet

Wool factsheet

Projektové výsledky

E-PRÍRUČKA

poskytuje nasledujúci špecifický obsah a) 9 národných správ o súčasnej situácii transhumancie (Nemecko, Grécko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko), b) 1 súhrnná správa rozšírená o informácie o situácii v Európe vo všeobecnosti, ako aj o histórii a vývoji transhumancie, c) e-slovník obsahujúci 25 definícií kľúčových pojmov súvisiacich s témou na zlepšenie komunikácie medzi rôznymi jazykmi a kultúrami. Poskytuje preklad termínov do 10 jazykov.

Prípadové štúdie

osvedčených postupov od úspešných pracovníkov transhumancie. Konkrétne výsledky sú prezentované prostredníctvom 21 prípadových štúdií z 9 európskych krajín (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Slovensko, Španielsko)

ONLINE ZDROJE VZDELÁVANIA

pre pracovníkov transhumancie, ktoré budú bezplatne k dispozícii pre samoobslužné vzdelávanie. Vzdeláívací materiál bude pozostávať z nasledujúcich zdrojov: a) všeobecné informácie o transhumancii v rôznych krajinách. b) databáza prípadových štúdií osvedčených postupov, c) vzdelávacie moduly

*Už čoskoro

Stiahnite si projektové výsledky

Národné správy*

Súhrnná
správa

*Tento výstup nájdete len v anglickej verzii webovej stránky.