Πόροι

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε αρκετές πληροφορίες για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία∙ τα αποτελέσματα του έργου, ένα γλωσσάρι με την ορολογία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και πολλά άλλα, όπως το φυλλάδιο του έργου, άρθρα και δημοσιεύσεις.

Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο παρουσιάζει το έργο, τα εμπλεκόμενα ιδρύματα, τους στόχους και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Είστε ευπρόσδεκτοι να διανείμετε το φυλλάδιο και να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του έργου για περισσότερες πληροφορίες.

Factsheets

Regrowth factsheet

Training in Italy

Wolves factsheet

Wool factsheet

Αποτελέσματα έργου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑΣ

Παρέχοντας τα ακόλουθα συγκεκριμένα περιεχόμενα α) Εννέα (9) Εθνικές Εκθέσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία β) Μία (1) διευρημένη Συνοπτική Έκθεση, με γενικές πληροφορίες, για την κατάσταση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην Ευρώπη και με στοιχεία για την ιστορία και την εξέλιξή της. γ) Ηλεκτρονικό γλωσσάρι που περιέχει είκοσι πέντε (25) ορισμούς βασικών όρων που σχετίζονται με το θέμα της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών. Παρέχει μετάφραση των όρων σε 10 γλώσσες.

Περιπτωσιολογικές μελέτες

βέλτιστων πρακτικών από επιτυχημένους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα αποτελέσματα παρουσιάζονται μέσω είκοσι ένα (21) περιπτωσιολογικών μελετών από εννέα (9) ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΠΌΡΟΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους το υλικό θα διατίθεται δωρεάν για αυτοδιδασκαλία. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από τα ακόλουθα: α) γενικές πληροφορίες για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία σε διάφορες χώρες β) βάση δεδομένων περιπτωσιολογικών μελετών βέλτιστης πρακτικής γ) εκπαιδευτικές ενότητες

*Σύντομα

Κατέβασε τις Εκθέσεις του έργου

Εθνικές Εκθέσεις*

Συνοπτική
Ένθεση

*Μπορείτε να βρείτε αυτό το αποτέλεσμα μόνο στην αγγλική έκδοση του ιστότοπου.